دبیرستان دوره‌ی اول

رشدنو

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
کرج، ۳

دبیرستان پسرانه دوره اول استعدادهای ناب صالحین آبادان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
آبادان

دبیرستان پسرانه دوره اول ترابی مقدم جونقان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شهركرد

دبیرستان پسرانه دوره اول تبیان شیراز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره اول تبیان شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره اول صالحین اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول شریف سیرجان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
سيرجان

دبیرستان پسرانه دوره اول جوادالائمه تهران

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان پسرانه دوره اول مهرگان ارومبه

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اروميه

دبیرستان دخترانه دوره اول علوی شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره اول شاهد مراغه

پسرانه شاهد دبیرستان دوره اول
مراغه

دبیرستان پسرانه دوره اول آزادی میمه

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبيرستان پسرانه دوره اول رضوي اصفهان

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول شاهد یاسوج

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
ياسوج

دبیرستان پسرانه دوره اول دهخداسیب وسوران

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
سراوان

دبیرستان پسرانه دوره اول مصطفی خمینی قشم

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
قشم

دبیرستان پسرانه دوره اول لقمان حکیم اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول صدر خرم آباد

دخترانه هیئت امنایی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان پسرانه دوره اول شهرام حافظی خرم آباد

پسرانه هیئت امنایی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان دخترانه دوره اول آسیه اصفهان

دخترانه دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول شباهنگ اصفهان

پسرانه شاهد دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول امام اصفهان

دخترانه دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول پیام انقلاب بندرماهشهر

پسرانه شاهد دبیرستان دوره اول
بندر ماهشهر

دبیرستان پسرانه دوره اول آبدین اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول شهید مظاهری گله دار

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره اول طوبی شیراز

دخترانه دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره اول امین قصردشت

دخترانه دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره اول پارس اندیش خرم آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان دخترانه دوره اول پارس اندیش جم

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
جم

دبیرستان پسرانه دوره اول صدرا تبریز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تبريز

دبیرستان دخترانه دوره اول عترت مشهد

دخترانه شاهد دبیرستان دوره اول
مشهد

دبیرستان پسرانه دوره اول عاشورا خمینی شهر

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
خميني شهر

دبیرستان پسرانه دوره اول حاج رحیم نجفی خمینی شهر

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
خميني شهر

دبیرستان دخترانه دوره اول فاطمه الزهرا قشم

دخترانه دولتی دبیرستان دوره اول
قشم

دبیرستان پسرانه دوره اول دارالفنون اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول ایده آل آمل

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
آمل

دبیرستان پسرانه دوره اول شهید سلحشور کرمانشاه

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
كرمانشاه

دبیرستان دخترانه دوره اول تزکیه میبد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
ميبد

دبیرستان پسرانه دوره اول یاسر تهران

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان پسرانه دوره اول شهید ذوالفقاری میبد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
ميبد

دبیرستان دخترانه دوره اول معلم تهران

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان دخترانه دوره اول مهر فرهنگ تهران

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان دخترانه دوره اول معلم تهران

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان دخترانه دوره اول کیمیای دانش آمل

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
آمل

دبیرستان دخترانه دوره اول کیمیای دانش آمل

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
آمل

دبیرستان پسرانه دوره اول راه روشن اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دخترانه دوره اول گلهای نمونه ورامین

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
ورامين

دبیرستان پسرانه دوره اول فارابی قم

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
قم

دبیرستان پسرانه دوره اول سرای حکمت اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان پسرانه دوره اول شاکرین شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره اول شاکرین شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره اول صالحین آبادان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
آبادان

دبیرستان دخترانه دوره اول پرسش اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول علم و ایمان تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان دخترانه دوره اول صالحین البرز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كرج

دبیرستان دخترانه دوره اول کیمیای دانش آمل

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
آمل

دبیرستان دخترانه دوره اول ادیب اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول انوارالقرآن اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول بهارستان کارون

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان پسرانه دوره اول دانش آرا پابهار

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
چابهار

دبیرستان دخترانه دوره اول شیخ کلینی اصفهان

دخترانه هیئت امنایی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول تیزهوشان زاهدان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
زاهدان

دبیرستان دخترانه دوره اول مهر خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان دخترانه دوره اول دهک کرمان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كرمان

دبیرستان پسرانه دوره اول شهید مصطفی خمینی کرمانشاه

پسرانه شاهد دبیرستان دوره اول
كرمانشاه

دبیرستان دخترانه دوره اول خدیجه کبری اصفهان

دخترانه دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول خاتم الاوصیا گراش

پسرانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان پسرانه دروه اول قدسیان اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول شهید زربخش دزفول

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دخترانه دوره اول نیک اختر کرمان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كرمان

دبیرستان پسرانه دوره اول رواق اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول رحمت اصفهان

دخترانه هیئت امنایی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت محمد (ص) زاهدان

پسرانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره اول
زاهدان

دبیرستان پسرانه دوره اول کلاهدوزان اصفهان

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول شهید صوفی زابل

دخترانه دولتی دبیرستان دوره اول
زابل

دبیرستان دخترانه دوره اول شاهد کیهان اصفهان

دخترانه دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول شاهد آقا یزد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
يزد

دبیرستان پسرانه دوره اول ثارالله کرمان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كرمان

دبیرستان پسرانه دوره اول پرفسور سمیعی شاهین شهر

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول سادات اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول رضوان خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان پسرانه دوره اول مشکینی قم

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
قم

دبیرستان پسرانه دوره اول پرسش اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول پویش آبادان

پسرانه نمونه مردمی دبیرستان دوره اول
آبادان

دبیرستان پسرانه دوره اول نیک اختر کرمان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كرمان

دبیرستان پسرانه دوره اول نوید خرم آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان پسرانه دوره اول میعاد نور تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان پسرانه دوره اول مصباح علم تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان پسرانه دوره اول مهرگان ارومیه

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اروميه

دبیرستان پسرانه دوره اول مهاد خمینی شهر

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خميني شهر

دبیرستان دخترانه دوره اول هاجر کیش

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كيش

دبیرستان پسرانه دوره اول بینش دماوند

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
دماوند

دبیرستان دخترانه دوره اول کمال الملک اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول نیک اندیشان تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان پسرانه دوره اول مظهری اصفهان

پسرانه هیئت امنایی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول کاشف اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول جواد الائمه تهران

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان دخترانه دوره اول ایران دخت فردوس

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
فردوس

دبیرستان پسرانه دوره اول شهید مصطفی خمینی قشم

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
قشم

دبیرستان پسرانه دوره اول گلپایگانی اهواز

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دخترانه دوره اول گلستان مهر اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت زینب (س) شیراز

دخترانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره اول فرزانگان خرم آباد

دخترانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان دخترانه دوره اول فرزانگان خمینی شهر

دخترانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره اول
خميني شهر

دبیرستان پسرانه دوره اول شهدای فرهنگی اصفهان

پسرانه هیئت امنایی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول عترت بهشهر

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
بهشهر

دبیرستان پسرانه دوره اول امام رضا (ع) کارون

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان پسرانه دوره اول شهید اژه ای خمینی شهر

پسرانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره اول
خميني شهر

دبیرستان پسرانه دوره اول دکتر شفیعی اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول درویشیان دماوند

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
دماوند

دبیرستان پسرانه دوره اول بحرالعلوم خرم آباد

پسرانه هیئت امنایی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان پسرانه دوره اول آزادی اهواز

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان پسرانه دوره اول محمد امین (ص) نجف آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
نجف آباد

دبیرستان دخترانه دوره اول محمد امین (ص) نجف آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
نجف آباد

دبیرستان دخترانه دوره اول بچه های ایران بوشهر

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
بوشهر

دبیرستان دخترانه دوره اول شمیم عترت اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول پارس اندیش خرم آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان دخترانه دوره اول پارس اندیش خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان پسرانه دوره اول کاوشگران نواندیش تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان پسرانه دوره اول پردیس جم

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
جم

دبیرستان دخترانه دوره اول پردیس جم

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
جم

دبیرستان پسرانه دوره اول بوعلی کرمان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كرمان

دبیرستان پسرانه دوره اول سروش ایران بوشهر

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
بوشهر

دبیرستان پسرانه دوره اول جوادالائمه یزد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
يزد

دبیرستان دخترانه دوره اول جوادالائمه یزد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
يزد

دبیرستان پسرانه دوره اول اختر دانش یزد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
يزد

دبیرستان دخترانه دوره اول اختر دانش یزد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
يزد

دبیرستان پسرانه دوره اول شجاعی تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان دخترانه دوره اول شجاعی تهران

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت قائم یزد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
يزد

دبیرستان دخترانه دوره اول سما مرودشت

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
مرودشت

دبیرستان دخترانه دوره اول ایده آل پارسی شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره اول کیمیای دانش آمل

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
آمل

دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت امام محمد باقر(ع) اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام محمد باقر(ع) اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول نور فرهنگ تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان دخترانه دوره اول نور فرهنگ تهران

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت امام حسین (ع) یزد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
يزد

دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع) یزد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
يزد

دبیرستان پسرانه دوره اول محمد امین (ص) نجف آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
نجف آباد

دبیرستان دخترانه دوره اول محمد امین (ص) نجف آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
نجف آباد

دبیرستان پسرانه دوره اول دانشگاه اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول دانشگاه اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول هفت آسمان پرسش اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول هفت آسمان پرسش اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول اقبال نخبگان اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دخترانه دوره اول اقبال نخبگان اهواز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان پسرانه دوره اول شهید چمران اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دخترانه دوره اول شهید چمران اهواز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت ابوالفضل اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت ابوالفضل اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول درخشش شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره اول پیشگامان یاس و یاسین لاهیجان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
لاهیجان

دبیرستان دخترانه دوره اول پیشگامان یاس و یاسین لاهیجان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
لاهیجان

دبیرستان پسرانه دوره اول ملاصدرای شیرازی کرج

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كرج

دبیرستان دخترانه دوره اول دارالقرآن الکریم اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول یاسین اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول نیک آیین شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره اول شمیم عترت اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول خوارزمی قم

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
قم

دبیرستان دخترانه دوره اول نور هشتم شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره اول انوارالقرآن اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول پرنیان خمینی شهر

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خميني شهر

دبیرستان پسرانه دوره اول دارالقرآن الکریم اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول یاسین اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول پرواز بهارستان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول والعصر تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان پسرانه دوره اول آیین اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دوره اول پسرانه باغبان علم اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دوره اول پسرانه ارشاد تهران

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان دوره اول پسرانه شهید بهشتی سقز

پسرانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره اول
سقز

دبیرستان دوره اول دخترانه خزایی اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول پسرانه ابن سینا شهرری

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
ري

دبیرستان دوره اول پسرانه هدایت بندرکنگان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كنگان

دبیرستان دوره اول پسرانه یاوران امین تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان دوره اول پسرانه قائمیه اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دوره اول دخترانه شمیم دانش رشت

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
رشت

دبیرستان دوره اول پسرانه نیک اندیشان میمه

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستاندوره اول پسرانه فرنو قدس

پسرانه هیئت امنایی دبیرستان دوره اول
قدس

دبیرستان دوره اول دخترانه دهک کرمان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كرمان

دبیرستان دوره اول پسرانه امیرالمومنین اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول دخترانه نخبگان خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان دوره اول دخترانه هستی اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول پسرانه شهید اژه ای اصفهان

پسرانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول پسرانه اسوه اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول پسرانه قدسیان اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول دخترانه آیین دانش اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول پسرانه شهید زربخش دزفول

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
دزفول

دبیرستان دوره اول پسرانه سرزمین دانشمندان اهواز

پسرانه غیر انتفاعی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دوره اول دخترانه ونوس اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول دخترانه سارا خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان دوره اول پسرانه صادق اندیشان دماوند

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
دماوند

دبیرستان دوره اول پسرانه علوم پزشکی کرمانشاه

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كرمانشاه

دبیرستان دوره اول پسرانه نجفی اصفهان

پسرانه دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول پسرانه استعدادهای ناب صالحین اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دوره اول پسرانه بوستان ولایت اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دوره اول پسرانه علامه حلی دولت آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول پسرانه مهر خوبان اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دوره اول پسرانه حکیم سنایی اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول دخترانه فرزانگان خرم آباد

دخترانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان دوره اول پسرانه دارا خرم آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان دوره اول پسرانه دانشمند سیرجان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
سيرجان

دبیرستان دوره اول پسرانه سعدی شهرکرد

پسرانه نمونه مردمی دبیرستان دوره اول
شهركرد

دبیرستان دوره اول پسرانه بهنام سپاهان اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول پسرانه بصیرت خرم آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان دوره اول دخترانه آزاده اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول دخترانه احمد ابراهیمی دماوند

دخترانه دولتی دبیرستان دوره اول
دماوند

دبیرستان دوره اول پسرانه اباعبداله الحسین(ع) اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول پسرانه شهید اژه ای اصفهان

پسرانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه قدسیان اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه پیشگام اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان سوره

دخترانه دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان، منطقه 3

دبیرستان دخترانه دوره اول یاسین شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره اول یاسین شیراز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
صفاشهر

دبیرستان دوره اول پسرانه اعتماد اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان