دبیرستان دوره‌ی دوم

تسنیم

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اروميه، یک

فرزانگان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شهريار، ۱

شهید مدرس

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
ملارد، ۱

دبیرستان پسرانه دوره دوم استعدادهای ناب صالحین آبادان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
آبادان

دبیرستان پسرانه دوره دوم یاسین شیراز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره دوم تبیان شیراز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره دوم تبیان شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره دوم ثار الله زاهدان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
زاهدان

دبیرستان پسرانه دوره دوم شریف سیرجان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
سيرجان

دبیرستان پسرانه دوره دوم آیت اله مشکینی قم

پسرانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
قم

دبیرستان دخترانه دوره دوم علوی شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره دوم شاهد مراغه

پسرانه شاهد دبیرستان دوره دوم
مراغه

دبیرستان پسرانه دوره دوم ثاراله کرمان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
كرمان

دبیرستان دخترانه دوره دوم کوثر دانش اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم شریعتی میمه

پسرانه دولتی دبیرستان دوره دوم
يزد

دبیرستان پسرانه دوره دوم خوارزمی پیربکران

پسرانه دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم خاتم الانبیا آبادان

پسرانه شاهد دبیرستان دوره دوم
آبادان

دبیرستان پسرانه دوره دوم امام مهدی تهران

پسرانه دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان پسرانه دوره دوم امام خمینی دماوند

پسرانه دولتی دبیرستان دوره دوم
دماوند

دبیرستان دخترانه دوره دوم نسرین جناب اصفهان

دخترانه دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم صدر خرم آباد

دخترانه هیئت امنایی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان پسرانه دوره دوم امیرکبیر دورود

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
دورود

دبیرستان دخترانه دوره دوم خواجه نصیر اصفهان

دخترانه دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم امام اصفهان

دخترانه دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم فرهنگیان خرم آباد

دخترانه هیئت امنایی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان پسرانه دوره دوم دکتر حسین زاده ارومیه

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اروميه

دبیرستان پسرانه دوره دوم دکتر حسین زاده ارومیه

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اروميه

دبیرستان پسرانه دوره دوم شایستگان خمینی شهر

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خميني شهر

دبیرستان دخترانه دوره دم موسوی خرمشهر

دخترانه شاهد دبیرستان دوره دوم
خرمشهر

دبیرستان دخترانه دوره دوم دهخدا خمینی شهر

دخترانه دولتی دبیرستان دوره دوم
خميني شهر

دبیرستان دخترانه دوره دوم داورپناه خمینی شهر

دخترانه دولتی دبیرستان دوره دوم
خميني شهر

دبیرستان دخترانه دوره دوم پروین اعتصامی خمینی شهر

دخترانه دولتی دبیرستان دوره دوم
خميني شهر

دبیرستان دخترانه دوره دوم پژوهش تبریز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تبريز

دبیرستان دخترانه دوره دوم مولوی خمینی شهر

دخترانه دولتی دبیرستان دوره دوم
خميني شهر

دبیرستان پسرانه دوره دوم ارشادلاهیجان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
لاهیجان

دبیرستان دخترانه دوره دوم شهید عسکری خمینی شهر

دخترانه دولتی دبیرستان دوره دوم
خميني شهر

دبیرستان دخترانه دوره دوم پارس اندیش خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان پسرانه دوره دوم پارس اندیش خرم آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان دخترانه دوره دوم کیمیای دانش آمل

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
آمل

دبیرستان دخترانه دور دوم حافظ فسا

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
فسا

دبیرستان پسرانه دوره دوم خرسندیان شیراز

پسرانه دولتی دبیرستان دوره دوم
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره دوم صارمیه اصفهان

پسرانه دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم توسعه صنعت تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان دخترانه دوره دوم خاندان قفلی مشهد

دخترانه شاهد دبیرستان دوره دوم
مشهد

دبیرستاندخترانه دوره دوم ستارگان باغ بهادران

دخترانه دولتی دبیرستان دوره دوم
باغ بهادران

دبیرستان پسرانه دوره دوم سما شهرضا

پسرانه دولتی دبیرستان دوره دوم
شهرضا

دبیرستان پسرانه دوره دوم سما شهرضا

پسرانه دولتی دبیرستان دوره دوم
شهرضا

دبیرستان دخترانه دوره دوم داور پناه خمینی شهر

دخترانه دولتی دبیرستان دوره دوم
خميني شهر

دبیرستان دخترانه دوره دوم میردامادی خمینی شهر

دخترانه دولتی دبیرستان دوره دوم
خميني شهر

دبیرستان دخترانه دوره دوم میردامادی خمینی شهر

دخترانه دولتی دبیرستان دوره دوم
خميني شهر

دبیرستان پسرانه دوره دوم نخبگان برتر تبریز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تبريز

دبیرستان پسرانه دوره دوم صبح صادق اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم نخبگان دانش اراک

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اراك

دبیرستان پسرانه دوره دوم دکتر غلامحسین مصاحب تهران

پسرانه هیئت امنایی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان دخترانه دوره دوم پژوهندگان ریحانه النبی بندرعباس

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
بندرعباس

دبیرستان دخترانه دوره دوم معلم تهران

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان دخترانه دوره دوم مهر فرهنگ تهران

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان پسرانه دوره دوم نیکان تبریز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تبريز

دبیرستان دخترانه دوره دوم معلم تهران

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان دخترانه دوره دوم فرزانگان برازجان

دخترانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
برازجان

دبیرستان دخترانه دوره دوم حاج محمد لوافان اصفهان

دخترانه دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم شهید رمضان زاده یزد

پسرانه شاهد دبیرستان دوره دوم
يزد

دبیرستان دخترانه دوره دوم گلهای نمونه ورامین

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
ورامين

دبیرستان پسرانه دوره دوم علاقه مندان ایذه

پسرانه دولتی دبیرستان دوره دوم
ايذه

دبیرستان دخترانه دوره دوم شمیم علم گنبدکاووس

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
گنبد كاووس

دبیرستان پسرانه دوره دوم سرای حکمت اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اهواز

دبیرستان پسرانه دوره دوم صالحین آبادان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
آبادان

دبیرستان دخترانه دوره دوم پرسش اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم صالحین البرز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
كرج

دبیرستان دخترانه دوره دوم کیمیای دانش آمل

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
آمل

دبیرستان دخترانه دوره دوم انوارالقرآن اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم دانش آرا پابهار

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
چابهار

دبیرستان دخترانه دوره دوم فاطمیه کیش

دخترانه دولتی دبیرستان دوره دوم
كيش

دبیرستان دخترانه دوره دوم فرزانگان بروجرد

دخترانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
بروجرد

دبیرستان پسرانه دوره دوم دکتر شهید بهشتی اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اهواز

دبیرستان پسرانه دوره دوم جامع اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم خاتم الاوصیا گراش

پسرانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت محمد (ص) زاهدان

پسرانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
زاهدان

دبیرستان دخترانه دوره دوم تمدن اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم شهید بهشتی بروجن

پسرانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
بروجن

دبیرستان پسرانه دوره دوم شاهد خرم آباد

پسرانه شاهد دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان پسرانه دوره دوم ثارالله کرمان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
كرمان

دبیرستان پسرانه دوره دوم نیک اختر کرمان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
كرمان

دبیرستان پسرانه دوره دوم مصباح علم تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان دخترانه دوره دوم مهراندیش اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم بینش دماوند

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
دماوند

دبیرستان پسرانه دوره دوم نیک اندیشان تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان دخترانه دوره دوم فرزانگان شیراز

دخترانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره دوم شرف الدین تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان دخترانه دوره دوم فاطمیه کرمان

دخترانه هیئت امنایی دبیرستان دوره دوم
كرمان

دبیرستان پسرانه دوره دوم علامه مجلسی شبستر

پسرانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
شبستر

دبیرستان دخترانه دوره دوم ایران دخت فردوس

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
فردوس

دبیرستان دخترانه دوره دوم گلستانیان اصفهان

دخترانه هیئت امنایی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم امام خمینی خرم آباد

پسرانه هیئت امنایی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان پسرانه دوره دوم شهید اژه ای خمینی شهر

پسرانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
خميني شهر

دبیرستان پسرانه دوره دوم ابن سینا اصفهان

پسرانه هیئت امنایی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم دکتر شفیعی اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم دکتر آزیدهاک اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم آریانا اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم انصار بروجرد

دخترانه هیئت امنایی دبیرستان دوره دوم
بروجرد

دبیرستان پسرانه دوره دوم محمد امین (ص) نجف آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
نجف آباد

دبیرستان دخترانه دوره دوم محمد امین (ص) نجف آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
نجف آباد

دبیرستان پسرانه دوره دوم پارس اندیش خرم آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان دخترانه دوره دوم پارس اندیش خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان پسرانه دوره دوم پردیس جم

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
جم

دبیرستان دخترانه دوره دوم پردیس جم

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
جم

دبیرستان پسرانه دوره دوم علمی آزاد هوشمند اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم سروش ایران بوشهر

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
بوشهر

دبیرستان پسرانه دوره دوم جوادالائمه یزد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
يزد

دبیرستان دخترانه دوره دوم جوادالائمه یزد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
يزد

دبیرستان پسرانه دوره دوم اختر دانش یزد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
يزد

دبیرستان دخترانه دوره دوم اختر دانش یزد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
يزد

دبیرستان پسرانه دوره دوم مکتب القرآن اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت قائم یزد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
يزد

دبیرستان دخترانه دوره دوم سما مرودشت

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
مرودشت

دبیرستان دخترانه دوره دوم کیمیای دانش آمل

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
آمل

دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت امام محمد باقر(ع) اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم حضرت امام محمد باقر(ع) اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت امام حسین (ع) یزد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
يزد

دبیرستان دخترانه دوره دوم حضرت امام حسین (ع) یزد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
يزد

دبیرستان دخترانه دوره دوم محمد امین (ص) نجف آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
نجف آباد

دبیرستان پسرانه دوره دوم دانشگاه اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم دانشگاه اصفهان

دخترانه غیر انتفاعی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم اقبال نخبگان اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اهواز

دبیرستان دخترانه دوره دوم اقبال نخبگان اهواز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اهواز

دبیرستان پسرانه دوره دوم شهید چمران اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اهواز

دبیرستان دخترانه دوره دوم شهید چمران اهواز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اهواز

دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت ابوالفضل اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم حضرت ابوالفضل اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم درخشش شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره دوم پیشگامان یاس و یاسین لاهیجان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
لاهیجان

دبیرستان دخترانه دوره دوم پیشگامان یاس و یاسین لاهیجان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
لاهیجان

دبیرستان پسرانه دوره دوم ملاصدرای شیرازی کرج

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
كرج

دبیرستان دخترانه دوره دوم دارالقرآن الکریم اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم نیک آیین شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره دوم سیمای دانش خمینی شهر

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خميني شهر

دبیرستان دخترانه دوره دوم فرزانگان شوشتر

دخترانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
شوشتر

دبیرستان دخترانه دوره دوم خوارزمی قم

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
قم

دبیرستان دخترانه دوره دوم نور هشتم شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره دوم دارالقرآن الکریم اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم شهید مدرس تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان پسرانه دوره دوم والعصر تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان پسرانه دوره دوم آیین اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اهواز

دبیرستان دخترانه دوره دوم انوارالقرآن اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم پسرانه صدر اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم دخترانه 22 بهمن اصفهان

دخترانه دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم پسرانه طلایه داران شوشتر

پسرانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
شوشتر

دبیرستان دوره دوم دخترانه شاهد صابرین تهران

دخترانه شاهد دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان دوره دوم پسرانه نیکان تبریز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تبريز

دبیرستان دوره دوم دخترانه پژوهش ناب تبریز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تبريز

دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان ایران خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان دوره دوم دخترانه فروزش نور کرج

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
كرج

دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان برازجان

دخترانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
برازجان

دبیرستان دوره دوم پسرانه شهید رمضان زاده یزد

پسرانه شاهد دبیرستان دوره دوم
يزد

دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان مشکین شهر

دخترانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
مشگين شهر

دبیرستان دوره دوم دخترانه پرتو دانش تهران

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان دوره دوم دخترانه فراز اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم دخترانه فرهنگ اصفهان

دخترانه دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم پسرانه هوشمند شریف کیش

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
كيش

دبیرستان دوره دوم دخترانه نیکان شوشتر

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شوشتر

دبیرستان دوره دوم پسرانه پارس ایران کرج

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان دوره دوم پسرانه نخبگان دانش تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان امین اصفهان

دخترانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
اصفهان

استعداد دوره دوم پسرانه درخشان شهید بهشتی اهواز

پسرانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
اهواز

دبیرستان دوره دوم پسرانه شمس زنجان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
زنجان

دبیرستان دوره دوم پسرانه نمونه دولتی آیت الله خامنه ای اردکان

پسرانه نمونه مردمی دبیرستان دوره دوم
اردكان

دبیرستان دوره دوم دخترانه مکتبی اصفهان

دخترانه دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم پسرانه کمال اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم پسرانه البرز- سنندج

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
سنندج

دبیرستان دوره دوم دخترانه باران خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان دوره دوم دخترانه تهذیب خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان دوره دوم پسرانه شیخ انصاری اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سادات اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم دخترانه نیک آهنگ اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم دخترانه نوایی اصفهان

دخترانه هیئت امنایی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم پسرانه مفتح اصفهان

پسرانه هیئت امنایی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم پسرانه مهرآوران خرم آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان شهریار

دخترانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
شهريار

دبیرستان دوره دوم دخترانه شهید ساعد هاشمی اصفهان

دخترانه دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان خرم آباد

دخترانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان دوره دوم دخترانه فرهنگ مفضلی اصفهان

دخترانه نمونه مردمی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم پسرانه فرهنگیان خرم آباد

پسرانه هیئت امنایی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان دوره دوم دخترانه فرقدانی اصفهان

دخترانه دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان امین اصفهان

دخترانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم پسرانه امام خمینی خرم آباد

پسرانه هیئت امنایی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان دوره دوم پسرانه امام خامنه ای فسا

پسرانه هیئت امنایی دبیرستان دوره دوم
فسا

دبیرستان دوره دوم پسرانه شهید بهشتی خرم آباد

پسرانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان دوره اول پسرانه شهید بهشتی خرم آباد

پسرانه استعدادهای درخشان دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان دوره دوم دخترانه بهشت آیین اصفهان

دخترانه هیئت امنایی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم دخترانه آزرم اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم پسرانه امیرکبیر خرم آباد

پسرانه هیئت امنایی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان دوره دوم پسرانه امیرالمومنین (ع)اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم دخترانه امیرالمومنین (ع) اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم دخترانه الزهرا (س) خرم آباد

دخترانه هیئت امنایی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان دوره دوم پسرانه خوارزمی فلاورجان

پسرانه دولتی دبیرستان دوره دوم
فلاورجان

دبیرستان دوره دوم دخترانه الزهرا (س) اصفهان

دخترانه هیئت امنایی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم پسرانه شهدای ادب اصفهان

پسرانه هیئت امنایی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم یاسین شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره دوم پارسه اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان