غیر دولتی

رشدنو

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
کرج، ۳

تسنیم

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اروميه، یک

دبیرستان غیردولتی دخترانه شریف

دخترانه غیر دولتی مجتمع آموزشی
تبريز، 1

هنرستان هنرهای زیبای سوره زنجان

دخترانه غیر دولتی هنرستان
زنجان، 2

دبستان پسرانه نورفرهنگ

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران، 19

فرزانگان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شهريار، ۱

شهید مدرس

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
ملارد، ۱

مجتمع آموزشی باقرالعلوم اصفهان

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
اصفهان

مجتمع آموزشی نیک آیین شیراز

دخترانه غیر دولتی مجتمع آموزشی
شيراز

مجتمع آموزشی هسا شاهین شهر

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
اصفهان

مجتمع اموزشی صالحین تهران

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
تهران

مجتمع آموزشی یاسین اصفهان

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
اصفهان

مجتمع آموزشی گلبان خرد اصفهان

دخترانه غیر دولتی مجتمع آموزشی
اصفهان

مجتمع نوید صالحین اهواز

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
اهواز

مجتمع آموزشی راه نوین نوید اصفهان

دخترانه غیر دولتی مجتمع آموزشی
اصفهان

مجتمع آموزشی سادات اصفهان

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
اصفهان

مجتمع آموزشی پردیس جم

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
جم

مجتمع آموزشی ستایش حق اردبیل

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
تبريز

مجتمع آموزشی بچه های ایران بوشهر

دخترانه غیر دولتی مجتمع آموزشی
بوشهر

مجتمع آموزشی سروش ایران بوشهر

پسرانه غیر دولتی مجتمع آموزشی
بوشهر

مجتمع آموزشی جوادالائمه یزد

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
يزد

مجتمع آموزشی اختر دانش یزد

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
يزد

مجتمع آموزشی سما مرودشت

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
مرودشت

مجتمع آموزشی ایده آل پارسی شیراز

دخترانه غیر دولتی مجتمع آموزشی
شيراز

مجتمع آموزشی حضرت امام محمد باقر (ع) اصفهان

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
اصفهان

مجتمع آموزشی حضرت امام حسین (ع) یزد

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
يزد

مجتمع آموزشی محمد امین (ص) نجف آباد

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
نجف آباد

مجتمع آموزشی دانشگاه اصفهان

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
اصفهان

مجتمع آموزشی شهید چمران اهواز

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
اهواز

مجتمع آموزشی زکریا اصفهان

پسرانه غیر دولتی مجتمع آموزشی
اصفهان

مجتمع آموزشی حضرت ابوالفضل اصفهان

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
اصفهان

مجتمع آموزشی درخشش شیراز

دخترانه غیر دولتی مجتمع آموزشی
شيراز

مجتمع آموزشی ادیب پارس ماهشهر

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
اهواز

مجتمع آموزشی رزمندگان تهران

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
تهران

مجتمع آموزشی پیشگامان یاس و یاسین لاهیجان

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
لاهیجان

مجتمع آموزشی صنعتی اصفهان

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
اصفهان

مجتمع آموزشی شهدای ملی حفاری اهواز

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
اهواز

مجتمع آموزشی دارالقرآن الکریم اصفهان

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
اصفهان

مجتمع آموزشی کارا تبریز

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
تبريز

دبستان پسرانه مهر علیان اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم استعدادهای ناب صالحین آبادان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
آبادان

دبیرستان پسرانه دوره اول استعدادهای ناب صالحین آبادان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
آبادان

دبیرستان پسرانه دوره دوم یاسین شیراز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شيراز

دبستان پسرانه یاسین شیراز

پسرانه غیر دولتی دبستان
شيراز

دبستان دخترانه یاسین شیراز

دخترانه غیر دولتی دبستان
شيراز

پیش دبستانی یاسین شیراز

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره اول ترابی مقدم جونقان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شهركرد

دبیرستان پسرانه دوره دوم تبیان شیراز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره اول تبیان شیراز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره دوم تبیان شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره اول تبیان شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبستان پسرانه تبیان شیراز

پسرانه غیر دولتی دبستان
شيراز

دبستان دخترانه تبیان شیراز

دخترانه غیر دولتی دبستان
شيراز

پیش دبستانی تبیان شیراز

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره اول صالحین اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم ثار الله زاهدان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
زاهدان

دبیرستان پسرانه دوره دوم شریف سیرجان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
سيرجان

دبیرستان پسرانه دوره اول شریف سیرجان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
سيرجان

دبیرستان پسرانه دوره اول مهرگان ارومبه

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اروميه

دبیرستان دخترانه دوره دوم علوی شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره اول علوی شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبستان پسرانه ارس تهران

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران

پیش دبستانی ارس تهران

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
تهران

دبستان دخترانه رضوانه فریدون کنار

دخترانه غیر دولتی دبستان
آمل

دبستان پسرانه خلاقیت فردا بهشهر

پسرانه غیر دولتی دبستان
بهشهر

دبستان پسرانه ایران زمین بوشهر

پسرانه غیر دولتی دبستان
بوشهر

پیش دبستانی دنیای کودکانه اصفهان

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم ثاراله کرمان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
كرمان

دبستان پسرانه توحید اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم کوثر دانش اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبستان دخترانه درخشان تهران

دخترانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان پسرانه جوانه های نور اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان پسرانه البرز اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان پسرانه نور مهر بندرعباس

پسرانه غیر دولتی دبستان
بندرعباس

دبستان دخترانه عالیه کرج

دخترانه غیر دولتی دبستان
كرج

دبستان پسرانه راه امیرکبیرتبریز

پسرانه غیر دولتی دبستان
تبريز

دبستان پسرانه تربیت لاهیجان

پسرانه غیر دولتی دبستان
لاهیجان

دبستان پسرانه طاها مشهد

پسرانه غیر دولتی دبستان
مشهد

دبستان پسرانه رودکی ارومیه

پسرانه غیر دولتی دبستان
اروميه

دبستان دخترانه شادی رشت

دخترانه غیر دولتی دبستان
رشت

دبستان پسرانه آینده سازان شوشتر

پسرانه غیر دولتی دبستان
شوشتر

پیش دبستانی مولا شیراز

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره اول لقمان حکیم اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبستان دخترانه ایران فردا آمل

دخترانه غیر دولتی دبستان
آمل

دبستان دخترانه نورالمبین خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبستان
خرم آباد

دبیرستان پسرانه دوره دوم امیرکبیر دورود

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
دورود

دبستان پسرانه بابک اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه دیانت قشم

دخترانه غیر دولتی دبستان
قشم

دبیرستان پسرانه دوره دوم دکتر حسین زاده ارومیه

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اروميه

دبیرستان پسرانه دوره دوم دکتر حسین زاده ارومیه

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اروميه

دبیرستان پسرانه دوره دوم شایستگان خمینی شهر

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خميني شهر

دبیرستان پسرانه دوره اول آبدین اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبستان پسرانه شهدای ادب نجف آباد

پسرانه غیر دولتی دبستان
نجف آباد

دبستان دخترانه ریحانه بهشتی اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی ریحانه بهشتی اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه صهبای شمیم یاس تهران

دخترانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبیرستان دخترانه دوره دوم پژوهش تبریز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تبريز

دبیرستان پسرانه دوره دوم ارشادلاهیجان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
لاهیجان

دبیرستان دخترانه دوره دوم پارس اندیش خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان پسرانه دوره دوم پارس اندیش خرم آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان پسرانه دوره اول پارس اندیش خرم آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان دخترانه دوره اول پارس اندیش جم

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
جم

دبیرستان دخترانه دوره دوم کیمیای دانش آمل

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
آمل

دبیرستان پسرانه دوره اول صدرا تبریز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تبريز

دبیرستان دخترانه دور دوم حافظ فسا

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
فسا

دبستان دخترانه صدر اندیشان تهران

دخترانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان دخترانه مبینا اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم توسعه صنعت تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبستان پسرانه پاستور اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول دارالفنون اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبستان دخترانه آوای الهام بوشهر

دخترانه غیر دولتی دبستان
بوشهر

دبستان دخترانه آیندگان توانا اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول ایده آل آمل

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
آمل

دبیرستان پسرانه دوره دوم نخبگان برتر تبریز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تبريز

دبیرستان پسرانه دوره دوم صبح صادق اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبستان پسرانه احسان تهران

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان پسرانه باغبان ارومیه

پسرانه غیر دولتی دبستان
اروميه

پیش دبستان باغبان ارومیه

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اروميه

دبستانی پسرانه پارسیان اهواز

پسرانه غیر دولتی دبستان
اهواز

پیش دبستانی پارسیان اهواز

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اهواز

دبیرستان پسرانه دوره دوم نخبگان دانش اراک

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اراك

دبستان پسرانه پارس اندیش خرم آباد

پسرانه غیر دولتی دبستان
خرم آباد

دبستان دخترانه پارس اندیش خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبستان
خرم آباد

دبستان پسرانه عدل اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول تزکیه میبد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
ميبد

دبیرستان پسرانه دوره اول شهید ذوالفقاری میبد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
ميبد

دبستان دخترانه گنجینه دانش قم

دخترانه غیر دولتی دبستان
قم

دبستان پسرانه چکاد قم

پسرانه غیر دولتی دبستان
قم

پیش دبستانی اختر اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه اختر اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم پژوهندگان ریحانه النبی بندرعباس

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
بندرعباس

دبستان دخترانه سلطانی اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی سلطانی اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم معلم تهران

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان دخترانه دوره اول معلم تهران

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبستان دخترانه معلم تهران

دخترانه غیر دولتی دبستان
تهران

پیش دبستان معلم تهران

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
تهران

دبیرستان دخترانه دوره دوم مهر فرهنگ تهران

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان دخترانه دوره اول مهر فرهنگ تهران

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبستان پسرانه فانوس اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی فانوس اصفهان

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم نیکان تبریز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تبريز

دبستان دخترانه آلا تهران

دخترانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان پسرانه حضرت ثامن الحجج (ع) تهران

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبیرستان دخترانه دوره دوم معلم تهران

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان دخترانه دوره اول معلم تهران

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبستان دخترانه معلم تهران

دخترانه غیر دولتی دبستان
تهران

پیش دبستانی معلم تهران

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
تهران

دبیرستان دخترانه دوره اول کیمیای دانش آمل

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
آمل

دبیرستان دخترانه دوره اول کیمیای دانش آمل

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
آمل

دبستان پسرانه امام حسین (ع) بجنورد

پسرانه غیر دولتی دبستان
بجنورد

دبستان پسرانه برهان اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول راه روشن اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دخترانه دوره دوم گلهای نمونه ورامین

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
ورامين

دبیرستان دخترانه دوره اول گلهای نمونه ورامین

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
ورامين

پیش دبستانی گلهای نمونه ورامین

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
ورامين

دبستان پسرانه گلهای نمونه ورامین

دخترانه غیر دولتی دبستان
ورامين

دبستان دخترانه گلهای نمونه ورامین

دخترانه غیر دولتی دبستان
ورامين

پیش دبستانی گلهای نمونه ورامین

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
ورامين

پیش دبستانی گلهای نمونه ورامین

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
ورامين

دبستان دخترانه گلهای نمونه ورامین

دخترانه غیر دولتی دبستان
ورامين

پیش دبستانی رهجو اصفهان

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبستان پسرانه رهجو اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان پسرانه علامه طباطبایی تهران

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان پسرانه علامه طباطبایی تهران

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبیرستان دخترانه دوره دوم شمیم علم گنبدکاووس

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
گنبد كاووس

دبستان پسرانه وطن کرج

پسرانه غیر دولتی دبستان
كرج

پیش دبستانی وطن کرج

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
كرج

دبستان پسرانه گام دوم اسلام شهر

پسرانه غیر دولتی دبستان
اسلامشهر

دبیرستان پسرانه دوره اول فارابی قم

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
قم

دبیرستان پسرانه دوره دوم سرای حکمت اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اهواز

دبیرستان پسرانه دوره اول سرای حکمت اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبستان پسرانه بینش دماوند

پسرانه غیر دولتی دبستان
دماوند

دبستان پسرانه حکمت ماسال

پسرانه غیر دولتی دبستان
ماسال

پیش دبستانی هوشمند شریف کیش

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
كيش

دبستان پسرانه هوشمند شریف کیش

پسرانه غیر دولتی دبستان
كيش

دبیرستان پسرانه دوره اول شاکرین شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره اول شاکرین شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبستان پسرانه شاکرین شیراز

پسرانه غیر دولتی دبستان
شيراز

پیش دبستانی شاکرین شیراز

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره دوم صالحین آبادان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
آبادان

دبیرستان پسرانه دوره اول صالحین آبادان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
آبادان

دبیرستان دخترانه دوره دوم پرسش اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول پرسش اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبستان دخترانه پرسش اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول علم و ایمان تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبستان دخترانه سلام بابل

دخترانه غیر دولتی دبستان
بابل

دبیرستان پسرانه دوره دوم صالحین البرز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
كرج

دبیرستان دخترانه دوره اول صالحین البرز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كرج

دبستان پسرانه نوید صالحین البرز

پسرانه غیر دولتی دبستان
كرج

دبستان دخترانه صالحین البرز

دخترانه غیر دولتی دبستان
كرج

دبیرستان دخترانه دوره دوم کیمیای دانش آمل

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
آمل

دبیرستان دخترانه دوره اول کیمیای دانش آمل

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
آمل

دبیرستان دخترانه دوره اول ادیب اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم انوارالقرآن اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول انوارالقرآن اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبستان پسرانه خط خوش تهران

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران

پیش دبستانی خط خوش تهران

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
تهران

دبیرستان پسرانه دوره دوم دانش آرا پابهار

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
چابهار

دبیرستان پسرانه دوره اول دانش آرا پابهار

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
چابهار

دبستان پسرانه نورمهر بندر عباس

پسرانه غیر دولتی دبستان
بندرعباس

پیش دبستانی نورمهر بندر عباس

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
بندرعباس

دبیرستان دخترانه دوره اول تیزهوشان زاهدان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
زاهدان

پیش دبستانی باران اصفهان

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبستان پسرانه باران اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

هنرستان دخترانه پردیس اصفهان

دخترانه غیر دولتی هنرستان
اصفهان

دبستان دخترانه گلستان دانش هواز

دخترانه غیر دولتی دبستان
اهواز

دبیرستان دخترانه دوره اول مهر خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان پسرانه دوره دوم دکتر شهید بهشتی اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اهواز

دبیرستان دخترانه دوره اول دهک کرمان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كرمان

دبیرستان پسرانه دوره دوم جامع اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

پیش دبستانی خزایی اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه خزایی اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

هنرستان دخترانه مصورالملک اصفهان

دخترانه غیر دولتی هنرستان
اصفهان

دبستان دخترانه سیمای دانش سیرجان

دخترانه غیر دولتی دبستان
سيرجان

پیش دبستانی میرداماد شهرری

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
ري

دبستان پسرانه میرداماد شهرری

پسرانه غیر دولتی دبستان
ري

دبستان دخترانه میرداماد شهرری

دخترانه غیر دولتی دبستان
ري

پیش دبستانی میرداماد شهرری

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
ري

دبستان پسرانه میرداماد شهر ری

پسرانه غیر دولتی دبستان
ري

دبستان دخترانه میرداماد شهر ری

دخترانه غیر دولتی دبستان
ري

دبستان دخترانه انتخاب سبز اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبیرستان پسرانه دروه اول قدسیان اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول شهید زربخش دزفول

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دخترانه دوره اول نیک اختر کرمان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كرمان

دبستان دخترانه نیک اختر کرمان

دخترانه غیر دولتی دبستان
كرمان

دبستان دخترانه بهشت قرآن اهواز

دخترانه غیر دولتی دبستان
اهواز

دبستان پسرانه بهشت قرآن اهواز

پسرانه غیر دولتی دبستان
اهواز

پیش دبستانی بهشت قرآن اهواز

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
اهواز

دبیرستان پسرانه دوره اول رواق اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبستان پسرانه نوید آمل

پسرانه غیر دولتی دبستان
آمل

دبستان پسرانه ملل اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستان ملل اصفهان

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه طاهره تهران

دخترانه غیر دولتی دبستان
تهران

پیش دبستانی طاهره تهران

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
تهران

دبستان پسرانه منتظران رفسنجان

پسرانه غیر دولتی دبستان
رفسنجان

دبستان دخترانه زهرای اطهر کاشان

دخترانه غیر دولتی دبستان
كاشان

پیش دبستانی زهرای اطهر کاشان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
كاشان

دبستان دخترانه یاران معتمد اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی یاران معتمد اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبستان پسرانه تربیت لاهیجان

پسرانه غیر دولتی دبستان
لاهیجان

پیش دبستانی تربیت لاهیجان

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
لاهیجان

دبیرستان دخترانه دوره دوم تمدن اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبستان دخترانه خورشید شاهین شهر

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی خورشید شاهین شهر

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه شیده کرج

دخترانه غیر دولتی دبستان
كرج

پیش دبستانی شیده کرج

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
كرج

دبیرستان پسرانه دوره اول شاهد آقا یزد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
يزد

دبیرستان پسرانه دوره دوم ثارالله کرمان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
كرمان

دبیرستان پسرانه دوره اول ثارالله کرمان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كرمان

دبیرستان پسرانه دوره اول پرفسور سمیعی شاهین شهر

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول سادات اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول رضوان خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبستان دخترانه رهنما اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
باغ بهادران

دبستان پسرانه رهنما اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی رهنما اصفهان

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبستان پسرانه بهشت صابرین اهواز

پسرانه غیر دولتی دبستان
اهواز

پیش دبستانی بهشت صابرین اهواز

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اهواز

دبستان دخترانه بهشت قرآن اهواز

دخترانه غیر دولتی دبستان
اهواز

پیش دبستانی بهشت قرآن اهواز

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اهواز

دبیرستان پسرانه دوره اول مشکینی قم

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
قم

دبیرستان پسرانه دوره اول پرسش اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبستان پسرانه پرسش اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی پرسش اصفهان

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه نور ارم تبریز

دخترانه غیر دولتی دبستان
تبريز

پیش دبستانی نور ارم تبریز

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
تبريز

دبستان پسرانه نور ارم تبریز

پسرانه غیر دولتی دبستان
تبريز

پیش دبستانی نور ارم تبریز

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
تبريز

دبستان دخترانه نگاه نو اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی نگاه نو اصفهان

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پیش دبستانی نگاه نو اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم نیک اختر کرمان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
كرمان

دبیرستان پسرانه دوره اول نیک اختر کرمان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كرمان

دبستان پسرانه نیک اختر کرمان

پسرانه غیر دولتی دبستان
كرمان

پیش دبستانی نیک اختر کرمان

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
كرمان

دبستان پسرانه ندای آسمان تهران

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران

پبش دبستانی ندای آسمان تهران

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
تهران

دبیرستان پسرانه دوره اول نوید خرم آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

هنرستان پسرانه فنی شهید نواب صفوی شاهین شهر

پسرانه غیر دولتی هنرستان
اصفهان

دبستان پسرانه نام آوران علم و هنر اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی نام آوران علم و هنر اصفهان

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه نام آوران علم و هنر اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی نام آوران علم و هنر اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبستان استعدادهای ناب صالحین اهواز

پسرانه غیر دولتی دبستان
اهواز

پیش دبستانی استعدادهای ناب صالحین اهواز

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اهواز

دبستان پسرانه میلاد نور دماوند

پسرانه غیر دولتی دبستان
دماوند

پیش دبستانی میلاد نور تهران

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
دماوند

دبیرستان پسرانه دوره اول میعاد نور تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان پسرانه دوره دوم مصباح علم تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان پسرانه دوره اول مصباح علم تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان پسرانه دوره اول مهرگان ارومیه

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اروميه

دبیرستان دخترانه دوره دوم مهراندیش اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

پیش دبستانی مهاد خمینی شهر

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
خميني شهر

دبستان دخترانه مهاد خمینی شهر

دخترانه غیر دولتی دبستان
خميني شهر

دبیرستان پسرانه دوره اول مهاد خمینی شهر

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خميني شهر

دبستان پسرانه مهاد خمینی شهر

پسرانه غیر دولتی دبستان
خميني شهر

دبستان دخترانه صالح دماوند

دخترانه غیر دولتی دبستان
دماوند

پیش دبستانی صالح دماوند

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
دماوند

هنرستان دخترانه حضرت زینب دماوند

دخترانه غیر دولتی هنرستان
دماوند

دبیرستان دخترانه دوره اول هاجر کیش

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كيش

دبیرستان پسرانه دوره دوم بینش دماوند

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
دماوند

دبیرستان پسرانه دوره اول بینش دماوند

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
دماوند

دبیرستان دخترانه دوره اول کمال الملک اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم نیک اندیشان تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان پسرانه دوره اول نیک اندیشان تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبستان دخترانه فکر نو اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی فکر نو اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبستان پسرانه سعادت امیدیه

پسرانه غیر دولتی دبستان
اهواز

پیش دبستانی سعادت امیدیه

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اهواز

دبیرستان پسرانه دوره دوم شرف الدین تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

پیش دبستانی نوابغ مشهد

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
مشهد

هنرستان پسرانه ماهر تهران

پسرانه غیر دولتی هنرستان
تهران

دبیرستان پسرانه دوره اول کاشف اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم ایران دخت فردوس

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
فردوس

دبیرستان دخترانه دوره اول ایران دخت فردوس

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
فردوس

دبستان پسرانه امام هادی شاهرود

پسرانه غیر دولتی دبستان
شاهرود

دبستان دخترانه امام هادی شاهرود

دخترانه غیر دولتی دبستان
شاهرود

پیش دبستانی امام هادی شاهرود

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
شاهرود

دبستان پسرانه امام هادی کرمان

پسرانه غیر دولتی دبستان
كرمان

دبستان پسرانه امام هادی کرمان

پسرانه غیر دولتی دبستان
كرمان

دبستان دخترانه امام هادی کرمان

دخترانه غیر دولتی دبستان
كرمان

پیش دبستانی امام هادی کرمان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
كرمان

دبستان پسرانه امام هادی اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان پسرانه امام هادی همدان

پسرانه غیر دولتی دبستان
همدان

پیش دبستانی امام هادی همدان

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
همدان

دبستان پسرانه امام هادی اراک

پسرانه غیر دولتی دبستان
اراك

پیش دبستانی امام هادی اراک

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اراك

دبستان دخترانه هدی شیراز

دخترانه غیر دولتی دبستان
شيراز

پیش دبستانی هدی شیراز

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره اول گلستان مهر اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول عترت بهشهر

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
بهشهر

دبستان پسرانه اسپندار هشتگرد

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران

پیش دبستانی اسپندار هشتگرد

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
تهران

دبیرستان پسرانه دوره دوم دکتر شفیعی اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول دکتر شفیعی اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبستان پسرانه دکتر شفیعی اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی دکتر شفیعی اصفهان

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم دکتر آزیدهاک اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبستان پسرانه دهخدا اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی دهخدا اصفهان

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبستان پسرانه بنیان اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی بنیان اصفهان

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبستان پسرانه ابوریحان بندر امام خمینی

پسرانه غیر دولتی دبستان
بندر امام خميني

پیش دبستانی ابوریحان بندر امام خمینی

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
بندر امام خميني

دبستان پسرانه ابن سینا تهران

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان دخترانه ابن سینا تهران

دخترانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان دخترانه آوای مهر اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی آوای مهر اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه آینده سازان شوشتر

دخترانه غیر دولتی دبستان
شوشتر

پیش دبستانی آینده سازان شوشتر

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
شوشتر

دبیرستان دخترانه دوره دوم آریانا اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم محمد امین (ص) نجف آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
نجف آباد

دبیرستان پسرانه دوره اول محمد امین (ص) نجف آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
نجف آباد

دبیرستان دخترانه دوره دوم محمد امین (ص) نجف آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
نجف آباد

دبیرستان دخترانه دوره اول محمد امین (ص) نجف آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
نجف آباد

دبستان پسرانه محمد امین (ص) نجف آباد

پسرانه غیر دولتی دبستان
نجف آباد

دبستان دخترانه محمد امین (ص) نجف آباد

دخترانه غیر دولتی دبستان
نجف آباد

پیش دبستانی محمد امین (ص) نجف آباد

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
نجف آباد

دبیرستان دخترانه دوره اول بچه های ایران بوشهر

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
بوشهر

دبستان دخترانه بچه های ایران بوشهر

دخترانه غیر دولتی دبستان
بوشهر

پیش دبستانی بچه های ایران بوشهر

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
بوشهر

پیش دبستانی مهراندیش نور

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
نور

دبیرستان دخترانه دوره اول شمیم عترت اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبستان دخترانه شمیم عترت اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی شمیم عترت اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم پارس اندیش خرم آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان پسرانه دوره اول پارس اندیش خرم آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان دخترانه دوره دوم پارس اندیش خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان دخترانه دوره اول پارس اندیش خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبستان پسرانه پارس اندیش خرم آباد

پسرانه غیر دولتی دبستان
خرم آباد

دبستان دخترانه پارس اندیش خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبستان
خرم آباد

دبستان دخترانه فرزانه همت شاهین شهر

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پبش دبستانی فرزانه همت شاهین شهر

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول کاوشگران نواندیش تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبستان پسرانه کاوشگران نواندیش تهران

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران

پیش دبستانی کاوشگران نواندیش تهران

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
تهران

دبیرستان پسرانه دوره دوم پردیس جم

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
جم

دبیرستان پسرانه دوره اول پردیس جم

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
جم

دبیرستان دخترانه دوره دوم پردیس جم

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
جم

دبیرستان دخترانه دوره اول پردیس جم

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
جم

دبستان پسرانه پردیس جم

پسرانه غیر دولتی دبستان
جم

دبستان دخترانه پردیس جم

دخترانه غیر دولتی دبستان
جم

پیش دبستانی پردیس جم

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
جم

دبیرستان پسرانه دوره اول بوعلی کرمان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كرمان

دبستان پسرانه ستایش حق اردبیل

پسرانه غیر دولتی دبستان
اردبيل

دبستان دخترانه ستایش حق اردبیل

دخترانه غیر دولتی دبستان
اردبيل

پیش دبستانی ستایش حق اردبیل

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
اردبيل

دبیرستان پسرانه دوره دوم علمی آزاد هوشمند اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم سروش ایران بوشهر

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
بوشهر

دبیرستان پسرانه دوره اول سروش ایران بوشهر

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
بوشهر

دبستان پسرانه سروش ایران بوشهر

پسرانه غیر دولتی دبستان
بوشهر

پیش دبستانی سروش ایران بوشهر

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
بوشهر

دبیرستان پسرانه دوره دوم جوادالائمه یزد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
يزد

دبیرستان پسرانه دوره اول جوادالائمه یزد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
يزد

دبیرستان دخترانه دوره دوم جوادالائمه یزد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
يزد

دبیرستان دخترانه دوره اول جوادالائمه یزد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
يزد

دبستان پسرانه جوادالائمه یزد

پسرانه غیر دولتی دبستان
يزد

دبستان دخترانه جوادالائمه یزد

دخترانه غیر دولتی دبستان
يزد

پیش دبستانی جوادالائمه یزد

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
يزد

دبیرستان پسرانه دوره دوم اختر دانش یزد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
يزد

دبیرستان پسرانه دوره اول اختر دانش یزد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
يزد

دبیرستان دخترانه دوره دوم اختر دانش یزد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
يزد

دبیرستان دخترانه دوره اول اختر دانش یزد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
يزد

دبستان پسرانه اختر دانش یزد

پسرانه غیر دولتی دبستان
يزد

دبستان دخترانه اختر دانش یزد

دخترانه غیر دولتی دبستان
يزد

دبیرستان پسرانه دوره اول شجاعی تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان دخترانه دوره اول شجاعی تهران

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبستان پسرانه شجاعی تهران

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان دخترانه شجاعی تهران

دخترانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبیرستان پسرانه دوره دوم مکتب القرآن اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبستان پسرانه مکتب القرآن اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی مکتب القرآن اصفهان

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت قائم یزد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
يزد

دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت قائم یزد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
يزد

پیش دبستانی رشد استعداد و خلاقیت گندم تبریز

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
تبريز

دبیرستان دخترانه دوره دوم سما مرودشت

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
مرودشت

دبیرستان دخترانه دوره اول سما مرودشت

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
مرودشت

دبستان دخترانه سما مرودشت

دخترانه غیر دولتی دبستان
مرودشت

پیش دبستانی سما مرودشت

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
مرودشت

دبیرستان دخترانه دوره اول ایده آل پارسی شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبستان دخترانه ایده آل پارسی شیراز

دخترانه غیر دولتی دبستان
شيراز

پیش دبستانی ایده آل پارسی شیراز

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره دوم کیمیای دانش آمل

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
آمل

دبیرستان دخترانه دوره اول کیمیای دانش آمل

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
آمل

دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت امام محمد باقر(ع) اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت امام محمد باقر(ع) اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم حضرت امام محمد باقر(ع) اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام محمد باقر(ع) اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبستان دخترانه حضرت امام محمد باقر(ع) اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی حضرت امام محمد باقر(ع) اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبستان پسرانه حضرت امام محمد باقر(ع) اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی حضرت امام محمد باقر(ع) اصفهان

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبستان پسرانه هوش برتر آبیک

پسرانه غیر دولتی دبستان
آبيك

پیش دبستانی هوش برتر آبیک

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
آبيك

دبیرستان پسرانه دوره اول نور فرهنگ تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان دخترانه دوره اول نور فرهنگ تهران

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبستان پسرانه نور فرهنگ تهران

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان دخترانه نور فرهنگ تهران

دخترانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت امام حسین (ع) یزد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
يزد

دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت امام حسین (ع) یزد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
يزد

دبیرستان دخترانه دوره دوم حضرت امام حسین (ع) یزد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
يزد

دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت امام حسین (ع) یزد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
يزد

دبستان پسرانه حضرت امام حسین (ع) یزد

پسرانه غیر دولتی دبستان
يزد

دبستان دخترانه حضرت امام حسین (ع) یزد

دخترانه غیر دولتی دبستان
يزد

پیش دبستانی حضرت امام حسین (ع) یزد

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
يزد

دبیرستان پسرانه دوره اول محمد امین (ص) نجف آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
نجف آباد

دبیرستان دخترانه دوره دوم محمد امین (ص) نجف آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
نجف آباد

دبیرستان دخترانه دوره اول محمد امین (ص) نجف آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
نجف آباد

دبستان پسرانه محمد امین (ص) نجف آباد

پسرانه غیر دولتی دبستان
نجف آباد

دبستان دخترانه محمد امین (ص) نجف آباد

دخترانه غیر دولتی دبستان
نجف آباد

پیش دبستانی محمد امین (ص) نجف آباد

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
نجف آباد

دبیرستان پسرانه دوره دوم دانشگاه اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول دانشگاه اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول دانشگاه اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبستان پسرانه دانشگاه اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه دانشگاه اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی دانشگاه اصفهان

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول هفت آسمان پرسش اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول هفت آسمان پرسش اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبستان پسرانه هفت آسمان پرسش اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه هفت آسمان پرسش اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی هفت آسمان پرسش اصفهان

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پیش دبستانی تک ستاره اصفهان

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم اقبال نخبگان اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اهواز

دبیرستان پسرانه دوره اول اقبال نخبگان اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دخترانه دوره دوم اقبال نخبگان اهواز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اهواز

دبیرستان دخترانه دوره اول اقبال نخبگان اهواز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبستان پسرانه اقبال نخبگان اهواز

پسرانه غیر دولتی دبستان
اهواز

دبستان دخترانه اقبال نخبگان اهواز

دخترانه غیر دولتی دبستان
اهواز

پیش دبستانی اقبال نخبگان اهواز

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
اهواز

دبیرستان پسرانه دوره دوم شهید چمران اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اهواز

دبیرستان پسرانه دوره اول شهید چمران اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دخترانه دوره دوم شهید چمران اهواز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اهواز

دبیرستان دخترانه دوره اول شهید چمران اهواز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

پیش دبستانی زکریا اصفهان

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم حضرت ابوالفضل اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول حضرت ابوالفضل اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم حضرت ابوالفضل اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول حضرت ابوالفضل اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبستان پسرانه حضرت ابوالفضل اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه حضرت ابوالفضل اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی حضرت ابوالفضل اصفهان

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم درخشش شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره اول درخشش شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبستان پسرانه ادیب پارس ماهشهر

پسرانه غیر دولتی دبستان
بندر ماهشهر

دبستان دخترانه ادیب پارس ماهشهر

دخترانه غیر دولتی دبستان
بندر ماهشهر

پیش دبستانی ادیب پارس ماهشهر

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
بندر ماهشهر

دبستان پسرانه ملل اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه ملل اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

پیش دبستانی ملل اصفهان

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم پیشگامان یاس و یاسین لاهیجان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
لاهیجان

دبیرستان پسرانه دوره اول پیشگامان یاس و یاسین لاهیجان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
لاهیجان

دبیرستان دخترانه دوره دوم پیشگامان یاس و یاسین لاهیجان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
لاهیجان

دبیرستان دخترانه دوره اول پیشگامان یاس و یاسین لاهیجان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
لاهیجان

دبستان پسرانه پیشگامان یاس و یاسین لاهیجان

پسرانه غیر دولتی دبستان
لاهیجان

دبستان دخترانه پیشگامان یاس و یاسین لاهیجان

دخترانه غیر دولتی دبستان
لاهیجان

پیش دبستانی پیشگامان یاس و یاسین لاهیجان

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
لاهیجان

دبیرستان پسرانه دوره دوم ملاصدرای شیرازی کرج

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
كرج

دبیرستان پسرانه دوره اول ملاصدرای شیرازی کرج

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كرج

مجتمع آموزشی دارالقرآن الکریم اصفهان

مختلط غیر دولتی مجتمع آموزشی
اصفهان

هنرستان پسرانه شهید مدرس تهران

پسرانه غیر دولتی هنرستان
تهران

دبیرستان دخترانه دوره دوم دارالقرآن الکریم اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم نیک آیین شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره دوم سیمای دانش خمینی شهر

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خميني شهر

مجتمع آموزشی پرواز بهارستان

پسرانه غیر دولتی مجتمع آموزشی
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم خوارزمی قم

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
قم

دبیرستان دخترانه دوره دوم نور هشتم شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره اول دارالقرآن الکریم اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول یاسین اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول نیک آیین شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره اول شمیم عترت اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول خوارزمی قم

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
قم

دبیرستان دخترانه دوره اول نور هشتم شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره دوم دارالقرآن الکریم اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول انوارالقرآن اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره دوم شهید مدرس تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان پسرانه دوره دوم والعصر تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان دخترانه دوره اول پرنیان خمینی شهر

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خميني شهر

دبیرستان پسرانه دوره اول دارالقرآن الکریم اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول یاسین اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول پرواز بهارستان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه دوره اول والعصر تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان پسرانه دوره دوم آیین اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اهواز

دبیرستان پسرانه دوره اول آیین اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبستان دخترانه یاسین اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم انوارالقرآن اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبستان دخترانه نغمه ارشاد تهران

دخترانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان دخترانه هانیه اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه نیایش کازرون

دخترانه غیر دولتی دبستان
كازرون

دبستان دخترانه نهال شیراز

دخترانه غیر دولتی دبستان
شيراز

دبستان دخترانه مهر تهران

دخترانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان دخترانه مهر تهران

دخترانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان دخترانه ندای زهرا اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه مسرور اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه مریم رامهرمز

دخترانه غیر دولتی دبستان
رامهرمز

دبستان دخترانه کارا تبریز

دخترانه غیر دولتی دبستان
تبريز

دبستان دخترانه گلهای زندگی سیرجان

دخترانه غیر دولتی دبستان
سيرجان

دبستان دخترانه غزال قم

دخترانه غیر دولتی دبستان
قم

دبستان دخترانه متانت الوند

دخترانه غیر دولتی دبستان
قزوين

دبستان دخترانه طوبی تبریز

دخترانه غیر دولتی دبستان
تبريز

دبستان دخترانه عفاف اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه شکوفه های عفاف تهران

دخترانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان دخترانه غیرانتفاعی پرنیان خمینی شهر

دخترانه غیر دولتی دبستان
خميني شهر

دبستان دخترانه گلچین دانش شیراز

دخترانه غیر دولتی دبستان
شيراز

دبستان دخترانه شمیم عترت اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه سوگند نو اهواز

دخترانه غیر دولتی دبستان
اهواز

دبستان دخترانه سیمای بهاران همدان

دخترانه غیر دولتی دبستان
همدان

دبستان دخترانه سادات اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه سیمیای ایرانیان تهران

دخترانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان دخترانه سلطانی اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه رهنما اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه دارالقرآن الکریم اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه رهپویان دانش تهران

دخترانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان دخترانه راهیان چیستا تهران

دخترانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان دخترانه رقیه خاتون سیرجان

دخترانه غیر دولتی دبستان
سيرجان

دبستان دخترانه راه شایسته اهواز

دخترانه غیر دولتی دبستان
اهواز

دبستان دخترانه راه نوین نوید اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه خواهران بابایی دماوند

دخترانه غیر دولتی دبستان
دماوند

دبستان دخترانه خلاقیت خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبستان
خرم آباد

دبستان دخترانه باقرالعلوم اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه پویا خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبستان
خرم آباد

دبستان دخترانه پیشرفت لاهیجان

دخترانه غیر دولتی دبستان
لاهیجان

دبستان دخترانه پروین اعتصامی شهرری

دخترانه غیر دولتی دبستان
ري

دبستان دخترانه پیشگامان هوشمند اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه باقرالعلوم اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه ایران فردا شیراز

دخترانه غیر دولتی دبستان
شيراز

دبستان پسرانه یاسین اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه آوای علم یزد

دخترانه غیر دولتی دبستان
يزد

دبستان دخترانه آوای الهام بوشهر

دخترانه غیر دولتی دبستان
بوشهر

دبستان دخترانه آیندگان توانا اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان دخترانه ادبستان شوشتر

دخترانه غیر دولتی دبستان
شوشتر

دبستان دخترانه آفرینش اقلید

دخترانه غیر دولتی دبستان
اقليد

دبستان دخترانه ادبستان جم

دخترانه غیر دولتی دبستان
جم

دبستان دخترانه استعداد خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبستان
خرم آباد

دبستان پسرانه ملاصدرای شیرازی کرج

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان پسرانه نورعلوی تهران

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان پسرانه والعصر تهران

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان پسرانه نسل هوشمند ارومیه

پسرانه غیر دولتی دبستان
اروميه

دبستان پسرانه نواندیشان اقلید

پسرانه غیر دولتی دبستان
اقليد

دبستان پسرانه نخبگان دانش اراک

پسرانه غیر دولتی دبستان
اراك

دبستان پسرانه کارا تبریز

پسرانه غیر دولتی دبستان
تبريز

دبستان پسرانه علم آوران اهواز

پسرانه غیر دولتی دبستان
اهواز

دبستان پسرانه مشکات تابان هشترود

پسرانه غیر دولتی دبستان
هشترود

دبستان پسرانه فاخر قزوین

پسرانه غیر دولتی دبستان
قزوين

دبستان پسرانه فارابی قم

پسرانه غیر دولتی دبستان
قم

دبستان پسرانه ستاک اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان پسرانه سراج رفسنجان

پسرانه غیر دولتی دبستان
رفسنجان

دبستان پسرانه سپهر کازرون

پسرانه غیر دولتی دبستان
كازرون

دبستان پسرانه دارالقرآن الکریم اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان پسرانه سپهر دانش بندرترکمن

پسرانه غیر دولتی دبستان
گرگان

دبستان پسرانه روزبهان هشتگرد

پسرانه غیر دولتی دبستان
هشتگرد

دبستان پسرانه حضرت مهدی بم

پسرانه غیر دولتی دبستان
بم

دبستان پسرانه حکمت ماسال

پسرانه غیر دولتی دبستان
ماسال

دبستان پسرانه دکتر شاکری تهران

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان پسرانه دکترمحمودافشار تهران

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان پسرانه رهنما اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان پسرانه تلاش تهران

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان پسرانه پرواز بهارستان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان پسرانه بحرالعلوم سیرجان

پسرانه غیر دولتی دبستان
سيرجان

دبستان پسرانه بینش نو همدان

پسرانه غیر دولتی دبستان
همدان

دبستان پسرانه بینش دماوند

پسرانه غیر دولتی دبستان
دماوند

دبستان پسرانه پیشرو قائم شهر

پسرانه غیر دولتی دبستان
قائم شهر

دبستان پسرانه پرتو دانش خمینی شهر

پسرانه غیر دولتی دبستان
خميني شهر

دبستان پسرانه امام مهدی عج کازرون

پسرانه غیر دولتی دبستان
كازرون

دبستان پسرانه امام صادق تهران

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان پسرانه انصارالرضا تهران

پسرانه غیر دولتی دبستان
تهران

دبستان پسرانه ادبستان جم

پسرانه غیر دولتی دبستان
جم

دبستان پسرانه ایران زمین اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

دبستان پسرانه امید فردا شیراز

پسرانه غیر دولتی دبستان
شيراز

پیش دبستانی یاسین اصفهان

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پیش دبستانی والعصر تهران

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
تهران

پیش دبستانی مهر تهران

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
تهران

پیش دبستانی مشکات تابان هشترود

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
هشترود

پیش دبستانی نیایش کازرون

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
كازرون

پیش دبستانی نهال شیراز

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
شيراز

پیش دبستانی کارا تبریز

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
تبريز

پیش دبستانی کارا تبریز

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
تبريز

پیش دبستانی محمد امین (ص) نجف آباد

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
نجف آباد

پیش دبستانی گلهای زندگی سیرجان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
سيرجان

پیش دبستانی عفاف اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پیش دبستانی فاخر قزوین

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
قزوين

پیش دبستانی گلچین دانش شیراز

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
شيراز

پیش دبستانی مسرور اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پیش دبستانی سلطانی اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پیش دبستانی طوبی تبریز

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
تبريز

پیش دبستانی ستاک اصفهان

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پیش دبستانی شکوفه های عفاف تهران

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
تهران

پیش دبستانی سراج رفسنجان

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
رفسنجان

پیش دبستانی شمیم عترت اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پیش دبستانی رهپویان دانش تهران

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
تهران

پیش دبستانی سپهر دانش بندرترکمن

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
گرگان

پیش دبستانی راهیان چیستا تهران

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
تهران

پیش دبستانی سپهر کازرون

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
كازرون

پیش دبستانی رقیه خاتون سیرجان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
سيرجان

پیش دبستانی رهنما اصفهان

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پیش دبستانی راه شایسته اهواز

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اهواز

پیش دبستانی راه نوین نوید اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پیش دبستانی دارالقرآن الکریم اصفهان

مختلط غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پیش دبستانی پرواز بهارستان

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پیش دبستانی دکتر شاکری تهران

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
تهران

پیش دبستانی پیشگامان هوشمند اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پیش دبستانی پیشرو قائم شهر

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
قائم شهر

پیش دبستانی ایران فردا شیراز

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
شيراز

پیش دبستانی تلاش تهران

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
تهران

پیش دبستانی امام مهدی عج کازرون

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
كازرون

پیش دبستان نسل هوشمند ارومیه

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اروميه

پیش دبستانی استعداد خرم آباد

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
خرم آباد

پیش دبستان نغمه ارشاد تهران

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
تهران

پیش دبستانی ایران زمین اصفهان

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پبش دبستانی هانیه اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پبش دبستانی هانیه اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پبش دبستانی هانیه اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پیش دبستانی امیدفردا شیراز

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
شيراز

پبش دبستانی هانیه اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پبش دبستانی هانیه اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پبش دبستانی هانیه اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پبش دبستانی هانیه اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پبش دبستانی هانیه اصفهان

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
اصفهان

پبش دبستانی پرتو دانش خمینی شهر

پسرانه غیر دولتی پیش دبستان
خميني شهر

پبش دبستانی مریم رامهرمز

دخترانه غیر دولتی پیش دبستان
رامهرمز

دبستان دخترانه ایران فردا شیراز

دخترانه غیر دولتی دبستان
شيراز

دبستان پسرانه فروغ بهمن اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبستان
اصفهان

هنرستان پسرانه پارس ایران کرج

پسرانه غیر دولتی هنرستان
كرج

دبیرستان دوره دوم پسرانه صدر اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره اول پسرانه باغبان علم اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دوره دوم پسرانه نیکان تبریز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تبريز

دبیرستان دوره دوم دخترانه پژوهش ناب تبریز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تبريز

دبیرستان دوره دوم دخترانه فرزانگان ایران خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

هنرستان دخترانه علم و هنر اصفهان

دخترانه غیر دولتی هنرستان
اصفهان

دبیرستان دوره دوم دخترانه فروزش نور کرج

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
كرج

هنرستان دخترانه سوره زنجان

دخترانه غیر دولتی هنرستان
زنجان

دبیرستان دوره دوم دخترانه پرتو دانش تهران

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان دوره دوم دخترانه فراز اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره اول دخترانه خزایی اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول پسرانه ابن سینا شهرری

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
ري

دبیرستان دوره دوم پسرانه هوشمند شریف کیش

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
كيش

دبیرستان دوره اول پسرانه هدایت بندرکنگان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كنگان

دبیرستان دوره دوم دخترانه نیکان شوشتر

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شوشتر

دبیرستان دوره اول پسرانه یاوران امین تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
تهران

دبیرستان دوره دوم پسرانه پارس ایران کرج

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان دوره اول پسرانه قائمیه اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دوره دوم پسرانه نخبگان دانش تهران

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
تهران

دبیرستان دوره اول دخترانه شمیم دانش رشت

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
رشت

دبیرستان دوره دوم پسرانه شمس زنجان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
زنجان

دبیرستان دوره اول دخترانه دهک کرمان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كرمان

دبیرستان دوره اول پسرانه امیرالمومنین اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول دخترانه نخبگان خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان دوره اول دخترانه هستی اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول پسرانه اسوه اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول پسرانه قدسیان اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول دخترانه آیین دانش اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول پسرانه شهید زربخش دزفول

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
دزفول

دبیرستان دوره دوم پسرانه کمال اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم پسرانه البرز- سنندج

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
سنندج

دبیرستان دوره دوم دخترانه باران خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان دوره اول دخترانه ونوس اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره دوم دخترانه تهذیب خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

هنرستان دخترانه سوره اصفهان

دخترانه غیر دولتی هنرستان
اصفهان

دبیرستان دوره دوم پسرانه شیخ انصاری اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره اول دخترانه سارا خرم آباد

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان دوره اول پسرانه صادق اندیشان دماوند

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
دماوند

دبیرستان دوره دوم پسرانه سادات اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره اول پسرانه علوم پزشکی کرمانشاه

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
كرمانشاه

دبیرستان دوره دوم دخترانه نیک آهنگ اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره اول پسرانه استعدادهای ناب صالحین اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دوره دوم پسرانه مهرآوران خرم آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
خرم آباد

دبیرستان دوره اول پسرانه بوستان ولایت اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دوره اول پسرانه علامه حلی دولت آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

هنرستان پسرانه باقرالعلوم (ع) تهران

پسرانه غیر دولتی هنرستان
تهران

دبیرستان دوره اول پسرانه مهر خوبان اهواز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اهواز

دبیرستان دوره اول پسرانه حکیم سنایی اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

هنرستان دخترانه آرتا اصفهان

دخترانه غیر دولتی هنرستان
اصفهان

دبیرستان دوره اول پسرانه دارا خرم آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان دوره اول پسرانه دانشمند سیرجان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
سيرجان

دبیرستان دوره اول پسرانه بهنام سپاهان اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره اول پسرانه بصیرت خرم آباد

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
خرم آباد

دبیرستان دوره دوم دخترانه آزرم اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره اول دخترانه آزاده اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دوره دوم پسرانه امیرالمومنین (ع)اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

دبیرستان دوره دوم دخترانه امیرالمومنین (ع) اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان

پیش دبستان و دبستان پسرانه ادبستان اهواز

پسرانه غیر دولتی دبستان
اهواز

دبیرستان دوره اول پسرانه اباعبداله الحسین(ع) اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه قدسیان اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان پسرانه پیشگام اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره اول یاسین شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
شيراز

دبیرستان دخترانه دوره دوم یاسین شیراز

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
شيراز

دبیرستان پسرانه دوره اول یاسین شیراز

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
صفاشهر

دبیرستان دوره اول پسرانه اعتماد اصفهان

پسرانه غیر دولتی دبیرستان دوره اول
اصفهان

دبیرستان دخترانه دوره دوم پارسه اصفهان

دخترانه غیر دولتی دبیرستان دوره دوم
اصفهان